Regulamin serwisu Gołe Laski Nago Dziewczyny Zdjęcia Erotyczne Sex Galerie
lubZarejstruj się | | Konkursy

Regulamin serwisu BJACZ.PL

Uwaga! Serwis zawiera treści dla dorosłych. Użytkownikami oraz gośćmi serwisu mogą być tylko osoby, które ukończyły 18 lat. W innym przypadku odwiedzanie serwisu jest niedozwolone.
 
1. Postanowienia ogólne.

1.1 Pojęcia:
1.1.1 Serwis – portal www.bjacz.pl.
1.1.2 Administrator – podmiot oferujący usługę dostępu do serwisu www.bjacz.pl.
1.1.3 Rejestracja – utworzenie Konta Użytkownika poprzez wypełnienie formularza elektronicznego rejestracji i zaakceptowania warunków oraz regulaminu korzystania z serwisu.
1.1.4 Konto Użytkownika – dokument elektroniczny powstały w wyniku rejestracji w serwisie.
1.1.5 Regulamin – dokument określający zasady korzystania z serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora.
1.1.6 Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i działająca we własnym imieniu lub osoba niepełnoletnia za zgodą przedstawiciela ustawowego.
1.2 Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Administrator ustala regulamin serwisu.

  2. Oferowana funkcjonalność Serwisu.

2.1 Możliwości Użytkownika związane z oferowaną funkcjonalnością Serwisu.
2.1.1 Umieszczanie w Serwisie zdjęć lub zdjęć z podpisami.
2.1.2 Głosowanie na umieszczone w Serwisie zdjęcia.
2.1.3 Komentowanie umieszczonych w Serwisie zdjęć.
2.1.4 Branie udziału w konkursach organizowanych przez Serwis.
2.1.5 Współtworzenie Serwisu wraz z Administratorem, za jego przyzwoleniem.
2.2 Administrator zobowiązuje się do informowania Użytkownika drogą elektroniczną o zmianach w regulaminie Serwisu.
2.3 Administrator zobowiązuje się do informowania Użytkownika poprzez Serwis o zmianach w działalności Serwisu .
2.4 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnej usługi świadczonej przez Serwis, jednakże zobowiązuje się do rozróżnienia usług płatnych i niepłatnych w Serwisie i informowaniu użytkowników drogą elektroniczną o ewentualnych zmianach.

  3. Warunki korzystania z Serwisu oraz zasady odpowiedzialności.

3.1 Wymogi techniczne związane z działalnością Serwisu.
3.1.1 Połączenie z Internetem.
3.1.2 Przeglądarka internetowa zgodna z najnowszymi standardami, obsługą Java Script oraz zapisywaniem plików Cookie.
3.1.3 Konto poczty elektronicznej.
3.2 Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Rejestracja w Serwisie jest równoważna z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem przestrzegania go.
3.3 Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań mogących w jakikolwiek sposób utrudnić bądź uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu.
3.4 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystywanie funkcjonalności swojego Konta, w szczególności zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, etyki społecznej oraz Regulaminem.
3.5 Korzystając z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania prawdziwych i aktualnych danych.
3.6 W odniesieniu do materiałów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
3.7 Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym autorskie do treści publikowanych w Serwisie poprzez jego Konto Użytkownika. Użytkownik za materiały opublikowane całkowitą odpowiedzialność.
3.8 Użytkownik udziela Administratorowi, na czas nieokreślony, nieodpłatnie, wszelkich praw, w tym autorskich, do treści publikowanych przez siebie, w Serwisie.
3.9 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność lub utrudnienie korzystania z Serwisu, spowodowaną pracami konserwacyjnymi, pracami nad rozszerzaniem funkcjonalności serwisu lub wprowadzaniem zmian i udogodnień dla Użytkowników.
3.10 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników. Jednocześnie zaznacza, że w przypadku uzasadnionych zgłoszeń naruszenia regulaminu lub prawa, materiały będą niezwłocznie usuwane, do czego Administrator zastrzega sobie pełne prawo.
3.11 Administrator zastrzega sobie prawo czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez powiadomienia Użytkowników.
3.12 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wypływu danych Użytkowników z Serwisu w skutek ataku hackerskiego lub wypadku losowego.
3.13 Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw, w tym praw własności intelektualnych.
3.14 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane w serwisie oraz za nieprzestrzeganie prawa.

  4. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu.

4.1 Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta w momencie Rejestracji Konta Użytkownika z Serwisie.
4.2 Umowa jest ważna tylko w wypadku gdy Użytkownik podał prawidłowe i zgodne z obecnym stanem rzeczy dane osobowe.
4.3 Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.
4.4 W przypadku wykrycia przez Administratora nieścisłości lub fałszerstwa w Umowie zawartej pomiędzy Administratorem a Serwisem, ma możliwość bezzwłocznego zerwania jej poprzez zablokowanie lub usunięcie Konta Użytkownika.
4.5 Użytkownik ma możliwość odstąpienia od Umowy w trybie bezzwłocznym.

  5. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.

5.1 Każdy Użytkownik podczas Rejestracji może dobrowolnie podać swoje dane osobowe, jest to niezbędne aby Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu.
5.2 Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty niż Administrator.
5.3 Administrator oświadcza, iż w trakcie korzystania z Serwisu zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów (np. login Użytkownika, nr IP komputera Użytkownika, dostawca Internetu itp.)
5.4 W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Administrator ma prawo wykorzystać dane Użytkownika oraz dane zawarte w plikach logów w celu ustalenia odpowiedzialności lub ujawnić dane osobowe odpowiednim organom (np. organy ścigania).
5.5 Serwis do poprawnego działania używa plików cookie oraz plików cookie DART
5.6 W Serwisie wyświetlane są reklamy pochodzące z zewnętrznych serwisów. Mogą one używać technologii plików cookie, cookie DART i tym podobnych.
5.7 Ruch w Serwisie monitorowany jest poprzez specjalistyczne narzędzia jak Google Analytics.

  6. Postanowienia końcowe.

6.1 Regulamin ten obowiązuje od 31-01-2012 roku.
6.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w dowolnym czasie, bez poinformowania o nich użytkowników oraz bez podania przyczyny.
6.3 Regulamin opublikowany jest pod adresem: www.bjacz.pl/rules.html

Bjaczy: 5882 | na głównej: 5856 | dodanych do poczekalni: 26 | w archiwum: 0
Użytkowników: 842 | on-line: 4
Bjacz.pl - Kobiety, Dziewczyny i Gołe Laski Nago © 2014
Gołe laski nago polecają: Redtube | Porno | Sex | Porno | Sex opowiadania
Serwis Bjacz.pl przeznaczony dla osób pełnoletnich. Właściciel serwisu nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników bjacz.pl.